1
Bạn cần hỗ trợ?
Sản phẩm bao bưởi màu trắng

Sản phẩm bao bưởi màu trắng

Sản phẩm bao bưởi màu trắng

Kích thước: 34x37,5 cm
Sản phẩm bao màu trắng có 1 loại
Loại 1 lớp màu trắng
Bao bưởi màu trắng dành cho các loại bưởi dữ sắc tố màu xanh

 

2018 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp An Phú Hòa Bình