1
Bạn cần hỗ trợ?
Sản phẩm bao bưởi màu vàng

Sản phẩm bao bưởi màu vàng

Kích thước: 34x37,5 cm
Sản phẩm bao màu trắng có 2 loại
Loại 1 lớp trong đen ngoài vàng
Loại 2 lớp trong đen ngoài vàng thêm 1 lớp màu đen bên trong
Bao bưởi màu trắng dành cho các loại bưởi dữ sắc tố chín vàng và chín đỏ

2018 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp An Phú Hòa Bình