1
Bạn cần hỗ trợ?
Sản phẩm bao cam, ổi màu trắng

Sản phẩm bao cam, ổi màu trắng


Kích thước 16x21
Sản phẩm bao màu trắng có 1 loại
Loại 1 lớp màu trắng
Bao Cam ổi màu trắng dành cho các loại Cam ổi giữ sắc tố màu xanh

Các tin tức khác

2018 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp An Phú Hòa Bình