1
Bạn cần hỗ trợ?
Sản phẩm bao xoài màu trắng

Sản phẩm bao xoài màu trắng


Kích thước 21,5x32
Sản phẩm bao màu trắng có 1 loại
Loại 1 lớp màu trắng
Bao xoài màu trắng dành cho các loại xoài giữ sắc tố màu xanh


 

2018 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp An Phú Hòa Bình