1
Bạn cần hỗ trợ?
Sản phẩm bao xoài màu vàng

Sản phẩm bao xoài màu vàng


Kích thước: 21,5x32 cm
Sản phẩm bao màu vàng có 1 loại
Loại 1 lớp trong đen ngoài vàng
Loại 2 lớp màu vàng trong đen ngoài vàng thêm 1 lớp màu đen bên trong
Bao xoài màu vàng dành cho các loại xoài dữ sắc tố màu xanh

2018 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp An Phú Hòa Bình